//
you're reading...
Tourist housing

Touristic Apartment Licenses News

ENG_Thanks to the new “comunicat” procedure that Barcelona City Council launched passed April, GBM can confirm that the procedure to obtain a touristic housing licence in Barcelona city has gained speed.

 This circumstance, together with the fact that the municipal tax for this license is 227,28 €, instead of 754,32€ which was past year, means now it is a good moment to udertake this procedure.

 For more information, do not hesitate to contact with us at +34 93 467 37 19 or also at gbm@gbmgrup.com.

CAT_Gràcies al nou tràmit de comunicat que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona des del passat mes d’abril, des de GBM confirmem que s’ha agilitzat el procés d’obtenció de llicències d’habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona.

Aquesta circumstància, unida al fet que les taxes municipals per a l’obtenció de la llicència són actualment de 227, 28 € respecte als 754,32 € de l’any passat, fa que ara sigui un bon moment per a realitzar aquest tràmit.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres al +34 93 467 37 19 o bé per correu electrònic a gbm@gbmgrup.com.

CAST_Gracias al nuevo trámite de comunicado que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona desde el pasado mes de abril, desde GBM confirmamos que se ha agilizado el proceso de obtención de licencias de viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona.

 Esta circunstancia, unida al hecho de que las tasas municipales para la obtención de la licencia son actualmente de 227, 28 € respeto a los 754,32 € del año pasado, hace que ahora sea un buen momento para realizar este trámite.

 Para más información, contactad con nosotros en el +34 93 467 37 19 o también por correo electrónico en gbm@gbmgrup.com.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: