//
you're reading...
Tourist housing

Initial approval of the amendment to the Plan of Uses of Ciutat Vella – Barcelona

ENG_ Last 26th of April the “Amendment to the Plan of Uses regarding public establishments, hotels and other activities” was aproved in Ciutat Vella District. Apart from other modifications to take into account, we would like to highlight the possibility to open new hotels in an external perimeter around the district and in level B heritage buildings. On the other hand, the prohibition to open new touristic apartments arises again and appears the obligation to group them in specific buildgins within a 6-years deadline. This oficial text will be on public display during 45 days, period during which citizens can make allegations. You can consult it here. For further information, please do not hesitate to contact with us and we will give you advice on the viability of your possible investments.

Perímetre ampliació hotelera de Ciutat Vella

Ciutat Vella (Source: El Periódico)

CAT_ El passat 26 d’abril es va aprovar incicialment la “Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats” al districte de Ciutat Vella. Entre d’altres modificacions a tenir en compte, cal ressenyar la possibilitat d’obrir nous hotels a un perímetre exterior del districte i en edificis amb catalogació de nivell “B”. Pel que fa referència als habitatges d’ús turístic, segueix mantenint-se la prohibició de concedir noves llicències i s’afegeix el condicionant d’agrupar les existents en edificis exclusius en un termini de 6 anys. Aquest text oficial estarà en exposició pública durant un termini de 45 dies hàbils, període per presentar alegacions. Podeu consultar-lo aquí. Per més informació no dubteu a contactar amb nosaltres i us assessorarem de la viabilitat de les vostres possibles inversions.

CAST_ El pasado 26 de abril se aprobó inicialmente la “Modificación del Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelera y otras actividades” en el distrito de Ciutat Vella. Entre otras modificaciones a tener en cuenta, cabe reseñar la posibilidad de abrir nuevos hoteles en un perímetro delimitado del distrito y en edificios con catalogación de nivel “B”. Por lo que respecta a las viviendas de uso turístico, sigue manteniéndose la prohibición de conceder nuevas licencias y se añade el condicionante de agrupar las existentes en edificios exclusivos en un plazo de 6 años. Este texto oficial estará en exposición pública durante 45 días hábiles, período para presentar alegaciones. Podéis consultarlo aquí. Para más información, no dudéis en contactar con nosotros y os asesoraremos sobre la viabilidad de vuestras posibles inversiones.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: